Uutiset

Ylimmän johdon kansainvälistymisohjelma Helsingissä

Ylimmän johdon kansainvälistymisohjelma Helsingissä

Kansainvälistyvän organisaation johtaminen vaatii kotimarkkinoita selkeämmän strategian, prosessit ja johtamisen ajattelumallin.

Kauppakamari yhdessä Pundan, Hallituspartnerien sekä kansainvälisten kauppakamarien kanssa haluaa vahvistaa suomalaisten yritysten kykyä menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Tämän tavoitteen varmistamiseksi olemme luoneet koulutusohjelman, jossa keskitytään tehokkaan kansainvälisen kasvun toimintaedellytyksiin. Ensimmäinen koulutus käynnistyy keväällä 2024. Alta löydät tietoa ohjelman moduulien teemoista, asiantuntijoista ja aikatauluista. Ilmoittautumaan pääset sivun lopussa.

Ylimmän johdon kansainvälistymisohjelma 14.3. – 19.4.

Kolmeen moduuliin jakautuva, viiden viikon pituinen koulutusohjelma käy lävitse kansainvälistymisen kannalta oleelliset johtamiskäytännöt, prosessien suunnittelun ja niiden mittaroinnin asettaen niille selkeät standardit. Koulutus käsittelee myös erilaisia strategisia vaihtoehtoja kansainvälisen toiminnan toteuttamiselle ja rahoittamiselle. Tavoitteena on, että ohjelman jälkeen yrityksen johdolla on selkeä käsitys niistä toimista, joihin heidän tulee valmistautua ja kiinnittää huomiota kansainvälistyvän organisaation johtamisessa.

Ohjelman kohderyhmänä ovat kansainväliseen kasvuun tähtäävien tai jo kansainvälisesti toimivien yritysten ylin johto (toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, omistajat, hallitusammattilaiset). Koulutuksen tavoitteena on antaa heille erinomaiset perusteet kansainvälisen toiminnan ammattimaiselle organisoinnille ja strategiselle johtamiselle.

Ohjelma toteutetaan suomeksi.

Koulutussisällöt moduuleittain:

 1. 14.-15.3. – Kansainvälisen kasvun vaihtoehtoiset strategiat ja rahoitus
  Miten organisoitua kansainväliseen kasvuun ”pääkonttorilla”, uusilla markkinoilla ja strategiapöydällä. Moduulin aikana aiheena kansainvälistymisen strategiset perusteet, esteet, mahdollisuudet ja riskit eri tilanteissa, sekä rahoituksen työvälineet.
  Moduulin tavoitteena on antaa osallistujalle selkeän näkemyksen siitä, mitä toimia kansainvälisen yrityksen tulee tietää ja tuntea markkinoita avatessaan sekä miten varmistaa toiminnan ammattimaisuus alusta alkaen.
 2. 9.-10.4. – Kansainvälisen organisaation johtaminen
  Alku-ja myöhemmän vaiheen kasvun ammattitaitoinen johtaminen kansainvälisillä markkinoilla.Moduulin teemana onnistuneen johtamisen lähtökohdat ja toiminnan arjen perusteet, kehittyvä hallintotapa ja mittaristojen merkitys.
  Moduulin tavoitteena on antaa työvälineet strategisten päätösten käytäntöön viemiselle. Hyvien rakenteiden luomisen rinnalla korostuvat kulttuuria vahvistava dynamiikka, ja eri sidosryhmien tarpeet huomioivat mittarit ja prosessit.
 3. 18.-19.4. – Strateginen johtaminen monikulttuurillisessa liiketoimintaympäristössä
  Moduuli keskittyy kansainvälisen organisaation uusiutuvaan strategiseen johtamiseen toiminnan eri vaiheissa. Työvälineinä markkinamuutoksien seuranta, ennakointi, riskien tunnistaminen ja uusiutuva strategia, sekä brandin ja muutoksen johtamisen välineet.
  Moduulin tavoitteena on tukea jatkuvan kehittymisen perusteita ja työtapoja kansainvälisessä organisaatiossa.

Asiantuntijat

Kouluttajina toimivat kansainvälisen toiminnan kokeneet ammattilaiset. Alla joukko mukana olevien osaajien esittelyitä.

Katri HarraKatri on ansioitunut digitaalisen murroksen läpiviemisessä useissa suomalaisissa yrityksissä. Ennen hallitusammattilaiseksi siirtymistään hän toimi esimerkiksi Finnairin digijohtajana. Nykyään Katri istuu Veikkauksen, S-ryhmän ja Rotatorin hallituksissa.
Matti HeikkonenMatti on pitkän linjan kansainvälisen kasvuyrittäjyyden johtaja ohjelmistoalalta. Hän on perustanut ja kasvattanut useita start-up ja scale-up yrityksiä onnistuneesti exitiin sekä toiminut moninaisissa rooleissa toimialalla mm. hallituksen jäsenenä, neuvonantajana ja sijoittajana.
Mikko HirvonenMikko toimii asiakasvastuullisena johtajana Nordeassa vastuullaan keskisuurten yritysten asiakasportfolio. Hänen erityisosaamisalueena ovat sustainable finance.
Sami LampinenSami on kansainvälisiin kasvu- ja teknologiayrityksiin sijoittavan Inventuren perustaja. Hän on toiminut pääomasijoittana yli 25 vuoden ajan. Hän on toiminut aiemmin Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtajana ja on parhaillaan Business Finlandin johtokunnassa ja Invest Europen VC Councilissa.
Rashmi Kasat-MajakorpiRashmi vastaa Metson digitaalisesta liiketoiminnasta. Hänellä on pitkä kansainvälisen liiketoiminnan johtamiskokemus, joka antaa perspektiivin tarkastella suomalaisten toimintatavoista kansainvälisessä kilpailussa.
Kiuru SchalinKiuru on arvostettu hallitusammattilainen, joka on suuryrityksien kansainvälisessä johdossa merinoituneen uransa jälkeen toiminut lukuisissa vientiyhtiöiden hallitustehtävissä. Kiuru on Meriteollisuus ry:n kansainvälisen liiketoiminta -työryhmän puheenjohtaja.
Mikko SinisaloMikko on tehnyt pitkän uran kansainvälisessä lääketeollisuudessa sekä Novartiksen pääkonttorilla Sveitsissä, että eri tytäryhtiöissä Suomessa, Saksassa, Puolassa ja Italiassa. Hän on toiminut markkinointijohtajana, liiketoimintajohtajana ja HR-johtotehtävissä. Hän on erityisesti perehtynyt monikulttuuristen tiimien johtamiseen ja kulttuurillisten erojen vaikutukseen työyhteisöjen toimintatapoihin.
Leena-Maija MarsioLeena-Maija omaa pitkän sopimus- ja IPR-oikeuksiin erikoistuneen uran toimien niin Ericsonilla, Koneella, Kolsterilla kuin nyt KPMG:llä. Hän on arvostettu kansainvälisen yrityskaupan ja -oikeusjuridiikan ammattilainen.
Minna VäkeväMinna on toiminut yli 20 vuotta kansainvälistä liiketoimintaa tekevissä teknologiayrityksissä. Hallitusammattilaisena, toimitusjohtajana ja johtoryhmätehtävissä eri toimialoilla, startupista pörssiyhtiöön.
Riikka Hackselius-FonsénRiikka on kansainvälisen brandi- ja muutosjohtamisen ammattilainen, jolla on kokemusta satojen yritysten kasvu- ja strategiakehityksestä niin Suomessa kuin maailmalla. Hän toimii koulutusohjelman vetäjänä.

Syksyn koulutus

Järjestämme uuden koulutustilaisuuden syksyllä. Syksyn koulutuksen moduulien tarkat päivät ovat 10.-11.10, 30.-31.10 ja 7.-8.11.

Ilmoittaudu mukaan

Ensimmäisen pilottiohjelman hinta on houkutteleva 2800 € /osallistuja + alv. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Koulutusesitteen pääset lataaman tämän linkin takaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit