Team Finland

Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Sen tavoitteena on tehostaa näiden sektoreiden suomalaistoimijoiden välistä yhteistyötä.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot. Team Finland -verkostolla on yhteinen, valtioneuvoston toteuttama ohjaus. Sen ulkomaisesta toiminnasta vastaavat yli 70 paikallista tiimiä eri puolilla maailmaa.

Maailmantalouden murros on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisten hyvinvointi riippuu entistä voimakkaammin Suomen rajojen ulkopuolella. Meidän on pystyttävä vaikuttamaan ulkomaiseen toimintaympäristöön ja tukemaan sitä, että ulkomailla tehdään meidän kannaltamme edullisia valintoja. Tähän pystymme parhaiten yhteistyöllä.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari on mukana Team Finland -verkostossa toteuttaen sen periaatteita ja tavoitteista. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme, kuinka voimme edistää yrityksenne kansainvälistymistä Ruotsiin.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin
Team Finland -yhteyshenkilö

Kjell Skoglund, toimitusjohtaja
Puh. +358 40 560 3922
kjell.skoglund@finsve.com

Team Finland -toimijat Ruotsissa

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin
Team Finland -tavoitteet Ruotsissa

Suomalais-ruotsalainen kauppakamarin toiminnan tavoitteena on edistää Suomen ja Ruotsin välisiä kauppa- ja taloussuhteita. Toimintamme painopiste on auttaa suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä aloittamaan liiketoimintansa Ruotsissa ja kasvamaan kannattavasti näillä markkinoilla. Laadimme ja toteutamme liiketoimintasuunnitelman yhdessä yrityksen kanssa ottaen huomioon yritysten kilpailukyvyn, resurssit ja tavoitteet. Toimintamme tapahtuu Tukholmassa ja palvelemme yrityksiä suomen kielellä.