SUOMALAIS-RUOTSALAISEN KAUPPAKAMARIN MENTORIOHJELMA HÄIVYTTÄÄ MAIDEN VÄLISIÄ RAJOJA JA KEHITTÄÄ POHJOISMAISIA OSAAJIA
En hjälpande hand

Opiskelijoiden ja juuri työuransa aloittaneiden etsiessä omaa paikkaansa työelämässä ja kehittäessä itseään eteenpäin urallaan on opastuksen saamisella ja oikeiden kontaktien luomisella suuri painoarvo. Miksi kulkea polku yksin, kun voi saada tukea kokeneilta mentoreilta tai vastaavasti, mentorina, saada uusia näkökulmia seuraavan sukupolven kunnianhimoisilta nuorilta!

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari aktivoi verkostonsa ja toteuttaa vastavuoroisen mentorointiohjelman, joka suuntautuu erityisesti vastavalmistuneille tai viimeisiä opintojaan suorittaville maisteriopiskelijoille, jotka kaipaavat apua henkilökohtaisessa kehityksessä ja pohjoismaisten uramahdollisuuksien kartoittamisessa.

Monet ohjelmaan osallistuvat mentorit ovat Ruotsista, joten ohjelma toteutetaan ruotsiksi.


Lue lisää mentorointiohjelmasta ruotsiksi