Uutiset

Ruotsalaisten verkostot valttina viennissä

Ruotsalaisten verkostot valttina viennissä

Ruotsilla on suhteessa väkilukuun harvinaisen paljon kansainvälisesti toimivia yrityksiä, joista moni on toimialansa merkittävimpiä toimijoita. Menestys kansainvälistymisessä koostuu useasta tekijästä, jotka yhdessä muodostavat vahvan kokonaisuuden. Keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa verkostot, rohkeus investoida ja vahva fokus kasvussa.

”Ruotsalaiset tekevät asioita kimpassa, silloin kun siitä on hyötyä. Verkostoituminen on yleensä ruotsalaisille luontevaa, ja heitä on melkein kaikkialla maailmassa”, toteaa Tuomas Yrjölä, joka on ruotsalaisen hygieniatuoteyritys Essity AB:n brändistä, innovaatioista ja kestävyydestä vastaava johtaja.

Tuomas Yrjölä
Tuomas Yrjölä. Kuva: Essity.

Kasvu on monen kansainvälisesti toimivan ruotsalaisen yrityksen ykköstavoite, ja tuotekehitykseen ja markkinointiin laitetaan paljon rahaa markkinaosuuksien valloittamiseen. Essity irtaantui metsäteollisuuskonserni SCA:sta vuonna 2017. Kasvuun on Yrjölän mukaan panostettu paljon, ja yritysostot ovat olleet keskeinen tekijä tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Ruotsalaiset yritykset osaavat myydä ja positioida tuotteensa oikein eri markkinoilla. Paikallinen osaaminen on tärkeää myynnissä, markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. On haettava parhaat osaajat ja toimistot, joista osa voi tulla keskitetysti esimerkiksi oman konsernin kautta”, sanoo Yrjölä.

Ruotsalainen yhteistyökulttuuri ja konfliktien välttäminen on Yrjölän mukaan suuri etu kansainvälistymisessä ja sopeutumisessa paikalliseen kulttuuriin. Suomalainen suoruus voi olla tehokasta, mutta tietyissä tilanteissa ja kulttuureissa haastavaa paikalliselle henkilöstölle ja kumppaneille.

APL Fresh Food Oy:n toimitusjohtaja Janne Einola, joka toimi yli 20 vuotta H&M:n palveluksessa, näkee myös ruotsalaisen työkulttuurin suurena etuna kansainvälisillä markkinoilla. Arvot ja kulttuuri toteutuvat ruotsalaisten yritysten ulkomaisessa toiminnassa, mistä on hyötyä rekrytoinneissa ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Kokonaisuuteen kuuluu myös asiakaskeskeisyys, ja asiakkaille pyritään jatkuvasti tarjoamaan lisäarvoa.

Tuomas Yrjölä ja Janne Einola kertovat näkemyksistään ruotsalaisten yritysten kansainvälistymisestä Keskuskauppakamarin Suuressa Vientipäivässä 8.2.2022. Molemmat osallistuvat ”Ruotsi – mitä Suomella on opittavaa markkinoiden valtaamisesta?” -osioon, jonka moderaattorina toimii Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin johtaja Patrik Lindfors. Lisätiedot Suuresta Vientipäivästä ja ilmoittautuminen: https://kauppakamari.fi/tapahtumat/suuri-vientipaiva-2022/

Aiheeseen liittyvät artikkelit