Uutiset

Kauppakamari nimesi vaalitoimikunnan

Tage Eriksson
Kauppakamari nimesi vaalitoimikunnan

Merkkinä lisääntyneestä toiminnasta Suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa päätti vuosikokous ensimmäistä kertaa asettaa vaalitoimikunnan tukemaan luottamushenkilöiden rekrytointia valtuustoon ja hallitukseen sekä avustamaan muissa johtamiseen liittyvissä asioissa. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Matti Sundberg kertoo tässä lisää toimintaan liittyvistä taustoista ja ajatuksista.

Hallituksen puheenjohtaja ja aktiiviset jäsenet ovat herättäneet kysymyksen tarpeesta avoimelle ja ammattimaiselle vaalitoimikunnalle Suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa. Kiinnostus kauppakamarin toimintaa kohtaan on kasvanut vahvasti viime vuosina. Siitä on seurannut tarve toiminnan jatkuvalle monipuolistamiselle, jotta pystyttäisiin vastaamaan jäsenten odotuksiin. Samalla maailman tilanne on muuttunut, mikä on lisännyt pohjoismaiden välisen yhteistyön merkitystä. Tämän rakenteellisen kehityksen puitteissa Suomessa nähdään luonnollisena lisätä yhteistyötä ensisijaisesti Ruotsin kanssa. Selviä ohjeita siitä, miten tämä tulisi toteuttaa, ei kuitenkaan ole. Vastuussa olevilla avainhenkilöillä tulisi siksi olla tarvittavaa tietotaitoa kauppakamarin asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaalitoimikunnan ensisijaisena tavoitteena on arvioida ja löytää päteviä henkilöitä näihin tärkeisiin tehtäviin.

Parempi ymmärrys kauppakamarin strategioita kohtaan

Vaalitoimikunnan ensimmäinen tehtävä on ymmärtää kauppakamarin tavoitteet ja strategia sekä arvioida kehitystä. Analyysi tehdään yhteistyössä organisaation avainhenkilöiden kanssa. Jos analyysi osoittaa, että organisaatiolla on tarve esimerkiksi erikoisosaamiselle, on toimikunnan tehtävänä käynnistää hakuprosessi ja suositella uudelleenvalintaa tai löytää uusia avainhenkilöitä valtuustoon tai hallitukseen.

Yritysmaailmassa on olemassa käytäntö, että vaalitoimikunnan tai nimitysvaliokunnan jäsenet valitaan suurimpien omistajien joukosta. Yhdistyksessä, kuten esimerkiksi Suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa, olemme lähteneet siitä, että aktiivisimmat ja vahvasti tukevat jäsenet nimeävät vaalitoimikunnan jäsenet. Tässä hengessä tänä vuonna Helsingissä pidetty vuosikokous valitsi kauppakamarin ensimmäisen vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Matti Sundbergin ja jäseniksi Jyri Häkämiehen ja Leif Johanssonin.

Lisää vaalitoimikunnan puheenjohtajasta

”Jätettyäni operatiiviset tehtäväni sekä Suomessa että Ruotsissa, toimin nykyään neuvonantajana erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja harjoitan muutamaa mentorointia. Lisäksi minulla on vielä pari hallituksen puheenjohtajuutta jäljellä.”

”Kapasiteettia minulla riittää kyllä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin vaalitoimikuntaa varten, sillä Suomen ja Ruotsin välinen suhde on aina ollut korkealla agendallani, jopa lapsuudesta asti. Arvioidessani puheenjohtajuuden kapasiteettitarvetta olen ottanut huomioon myös kotiläksyt, jotka saattavat ajoittain vaatia enemmän kuin kokousten johtaminen.”

Matti Sundbergin mukaan kaikki toiminnot ovat merkityksellisiä hyvin toimivassa organisaatiossa. Kokonaisvastuu organisaatiossa on erityisesti toimitusjohtajalla ja hallituksella, mikä tekee näistä toiminnoista erityisen tärkeitä.

“Toimitusjohtajan rooli on selvä, hänellä on sataprosenttinen vastuu toiminnasta. Kauppakamarin valtuusto nimittää hallituksen, joka toimii valvonta- ja tukitoimintona toimitusjohtajalle. Hallituksen tulisi varmistaa, että toiminnalla on selkeä strategia ja että toimitusjohtaja noudattaa sovittuja suuntaviivoja.”

Maailmassa tapahtuvien suurten muutosten vuoksi Matti Sundbergin mielestä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin on kokonaisuudessaan elettävä vahvasti ajassa. Jotta kauppakamari saisi parhaat mahdolliset toimintaedellytykset on tärkeää, että hallitus tukee ja edistää kauppakamarin operatiivisen kyvyn jatkuvaa kehittämistä, sillä kauppakamarin palveluiden tarve kasvaa myös tulevaisuudessa.

“Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin suuri merkitys ei rajoitu pelkästään molempien maiden elinkeinoelämään; se on myös suuri voimavara molempien maiden yhteiskuntakehitykselle.”

Kuva: Magnus "MAO" Lindholm

Aiheeseen liittyvät artikkelit