Uutiset

Miten yritys voi houkutella ja pitää motivoituneet työntekijät?

Tua Takasu
Miten yritys voi houkutella ja pitää motivoituneet työntekijät?

Sekä Suomi että Ruotsi kärsivät työvoimapulasta ja pyrkivät kovasti houkuttelemaan työntekijöitä, erityisesti pääkaupunkiseutujen ulkopuolelle. Ammattitaitoisen työvoiman houkutteleminen ei kuitenkaan riitä, vaan osaajat on myös saatava jäämään.

Sekä kunnissa että liike-elämässä työnantajien tehtävä on saada osaavat työntekijät jäämään toimintaan. Kiihtyvässä kilpailussa yritysten on tarjottava houkuttelevia työpaikkoja ja vastattava työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Christina Dahlblom
Kauppakamarin mentorointiohjelman puhuja Christina Dahlblom

Hankenin työelämäprofessori Christina Dahlblom puhui tammikuussa Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin mentorointiohjelman tilaisuudessa positiivisesta johtamisesta ja korosti, kuinka tärkeää on saada työntekijä sekä tyytyväiseksi työhönsä, että toimimaan korkealla energiatasolla. Hän selventää sanomaansa seuraavasti:

"Työterveyslaitoksen ja monien muiden tutkimusten mukaan innokkaat ja sitoutuneet työntekijät ovat jopa sata kertaa tuottavampia. Jos taas työntekijältä puuttuu intohimo, se voi johtaa mukavuudenhaluun, joka puolestaan johtaa passiivisuuteen".

"Energisoiva työyhteisö luo flow-tilan, mikä saa työntekijän viihtymään ja tuottamaan", Dahlblom selittää.

Se, mikä tuo tyytyväisyyttä ja energiaa työtehtäviin ja työpaikalle, voi olla jossain määrin yksilöllistä, joten työnantajien on tunnettava työntekijänsä.

Työmotivaatiota mittaavissa tutkimuksissa on nähty selviä yhdistäviä tekijöitä. Konsulttiyritys MPS:n vuotuinen tutkimus osoitti, että ylintä johtoa motivoi muutoksen johtaminen. Tämä motivaatiotekijä todennäköisesti koskee myös työntekijöitä keskitasolla. Ehkä ruotsalaisessa päätöksentekokulttuurissa, joka perustuu siihen, että kaikkia kuunnellaan ja kaikki kokevat osallistuvansa päätöksentekoprosessiin, on siis jotakin oleellista. Suomalaisen työkulttuurin kaltaisessa auktoriteettisemmassa ympäristössä voi vaarana olla se, että tärkeä motivaatiotekijä sivuutetaan, mikä taas vaikuttaa yrityksen mahdollisuuksiin pitää hyvät työntekijät.

Mitä nuori sukupolvi arvostaa?

Aktian viestintäpäällikkö Mia Smeds on mentorina Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin mentorointiohjelmassa. Hän iloitsee siitä, että on tätä kautta päässyt lähelle nykypäivän nuorta sukupolvea.

"On ollut mielenkiintoista saada käsitys nykypäivän nuorten aikuisten haasteista ja ajatuksista keskustelemalla mentoroitavani kanssa. Monet asiat ovat samoja kuin silloin, kun itse olin samassa tilanteessa. Nykypäivän sukupolvi on vain muovautunut nykypäivän ympäristön mukaan", hän sanoo.

Tutkimusten mukaan nuoret työntekijät ovat nykyään vähemmän lojaaleja työnantajilleen ja vaihtavat työpaikkaa herkemmin. Työnantajan kannalta tämä ei aina ole suotuisaa, koska osaamista menetetään ja rekrytointiprosessi vaatii arvokkaita resursseja.

Useiden alojen työnantajat kärsivät tällä hetkellä vakavasta ammattitaitoisen työvoiman puutteesta, ja heidän on pohdittava, miten he voivat pitää koulutetut resurssinsa. On tärkeää tunnistaa henkilöstön hyvinvointi ja ennen kaikkea motivaatio sekä huolehtia niistä. Suomalais-ruotsalaisessa verkostossa vanhemmat sukupolvet ihmettelevät usein motivaatiotekijöitä ja vaatimuksia, joita nuorempi sukupolvi asettaa työnantajille. Vapaa-aika, liikunta ja hyvinvointi ovat tärkeysjärjestyksessä korkealla, samoin elämän tasapainon säilyttäminen.

Miten voimme säilyttää hyvät resurssit yhteiskunnassamme?

Me Suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa ymmärrämme verkostoitumisen ja kontaktien luomisen edut. Rajat ylittävä yhteistyö alkaa aina henkilökohtaisista suhteista, joilla pyritään rakentamaan lojaalisuutta. Sama pätee myös silloin, kun saamme ammattitaitoisia ulkomaisia työntekijöitä organisaatioihimme ja haasteenamme on houkutella heitä jäämään maahan. Jos maahanmuuttajat onnistuvat luomaan hyvät henkilökohtaiset yhteydet yhteisöön, he kokevat todennäköisemmin yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jäävät maahan. Kielen oppiminen lisää todennäköisyyttä entisestään.

Andersson ja Mirza, Multimind
MultiMind Bemanningin toimitusjohtaja Kristian Andersson ja rekrytointikonsultti Sara Mirza Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin jäsenristeilyllä Finnlinesilla

Kauppakamarin jäsenyritys MultiMind puhui rekrytoinnista kauppakamarin maaliskuussa järjestämällä jäsenristeilyllä Finnlinesin laivalla.

"Ruotsissa arvostetaan monimuotoisuutta ja tunnistetaan eri taustoista ja eri paikoista tulevien henkilöiden työllistämisen edut. Lukuisat tutkimukset vahvistavat, että monimuotoisuus tuottaa parempia tuloksia. Yritysten pitäisi uskaltaa rohkeammin palkata työntekijöitä, jotka puhuvat eri kieliä ja joilla on erilaisia ominaisuuksia", sanoo MultiMind Bemanningin rekrytointikonsultti Sara Mirza.

Tärkein resurssi yrityksen menestyksen ja kasvun varmistamiseksi on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Jos pystyy rakentamaan monipuolisen tiimin, ymmärtämään motivaatiotekijät, osallistamaan työntekijöitä ja kohtaamaan heidät kiinnostuneesti sekä siten saamaan heidät osallistumaan ja sitoutumaan paremmin, on paljon paremmat mahdollisuudet säilyttää hyvät osaajat, jotka vaikuttavat yrityksen kehitykseen.

Esteiden sijasta meidän pitäisi pyrkiä tunnistamaan mahdollisuuksia. Toisten auttaminen ei ole epäitsekkyyttä vaan laajennettua itsekkyyttä – me kaikki hyödymme siitä. 

Tua Takasu
Projektijohtaja Tua Takasu kertoo kauppakamarin mentorointiohjelmasta jäsenille järjestetyllä kevätlounasristeilyllä
Aiheeseen liittyvät artikkelit