Uutiset

”Kuinka syvälle voikaan hukkua suomalaisuuteen?”

”Kuinka syvälle voikaan hukkua suomalaisuuteen?”

Ensimmäinen Ylimmän Johdon Kansainvälistymiskoulutus, YJK, antoi uusi eväitä astua maailmalle.

FINSVE on yhdessä muiden kansainvälisten kamarien ja Hallituspartnerien kanssa ollut viemässä eteenpäin Punda Globalin rakentamaa Ylimmän Johdon Kansainvälistymisohjelmaa, YJK:ta. Ensimmäinen pilottiohjelma toteutettiin hyvin tuloksin menneenä keväänä, 14.3. – 19.4. välisenä aikana. Otsikon lause ”kuinka syvälle voikaan hukkua suomalaisuuteen”, oli yhden kurssille osallistuneen huokaus kun keskusteltiin suomalaisyritysten kansainvälistymismaneereista.

Yritysjohdolle suunnatussa ohjelmassa 17 kokenutta kansainvälisen liiketoiminnan ammattilaista jakoi oman kokemuksensa ja sen myötä omaksumansa viisautensa osallistujille. Lopputuloksena oli 100 % suositusaste. Positiivisen vastaanoton myötä ohjelma saa jatkoa jälleen syksyllä. Ilmoittautuminen 10.10. – 8.11.2024 toteutettavaan koulutukseen on jo auki. Mutta ennen sitä, kannattaa lukea alta muutama kokemus keväällä mukana olleiden kokemuksista.

Tärkeitä käsitteitä ja konkretiaa

FINSVE:n stipendillä ohjelmaan osallistunut ohjelmistokehitysyhtiö Alfamen hallituksen puheenjohtaja Juho Muurainkangas on iloinen, kuinka YJK-ohjelma sisälsi johtamisen kannalta hyödyllistä asioiden käsitteellistämistä ja konkretiaa. Reilut sata henkeä työllistävän yhtiön asiakkaissa on lukuisia kansainvälisesti toimivia asiakkaita, kuten Ponsse, Hitachi tai PHR. Mutta yhtiön oma kansainvälistyminen on ollut lähinnä hallitustason tarkkailussa. Ohjelmaan Juho lähti uteliaasti kartoittamaan tietämystä kansainvälistymiseen liittyvistä prosesseista.

”Ohjelman puhujakaarti oli mielenkiintoinen ja jokainen puhuja toi uusia ajatuksia. Oleellista oli, että oma käsitys kansainvälisen kasvun vaatimuksista kasvoi koulutuksen aikana. Se tulee heijastumaan yhtiön kansainvälistymissuunnitelmiin sekä johtamiskäytäntöihin myös kotimaan toimintaa kehitettäessä,” Juho summaa kokemustaan ja jatkaa:

Juho Muurainkangas
Alfamen hallituksen puheenjohtaja Juho Muurainkangas

”Mielenkiintoista oli ymmärtää, että vaikka yhtiö hyödyntää jokapäiväisessä työssään useita kansainvälisiä alustoja, mutta ei yhteisestä prosessista huolimatta välttämättä omaa kykyä kansainväliseen liiketoimintaan. Kilpailukykyisen liiketoimintamallin rakentaminen ja sen vieminen on avain menestykseen. Työntekijä-asiakasrajapinnan prosessit ja palvelukyky ratkaisevat. Kansainvälistä kasvua tulee katsoa tämän rajapinnan kyvykkyyden kautta. Ei esimerkiksi pelkän henkilöstöresurssien helpon saatavuuden näkökulmasta. Kansainvälistyminen on holistinen prosessi. Ei yhden nurkan puuhastelua.”

”Fokuksen on hyvä olla 10 vuoden päässä. Ei seuraavissa kuukausissa tai vuosissa. Hyvällä valmistelulla johto omaa työsuunnitelman, jonka avulla kasvun systematiikka pystytään saavuttamaan ja eteen tulevat vastoinkäymiset selättämään. Kirjoissa luemme usein menestystarinoista. Harvoin kuulemme kaikkien tiellä olevista haasteista ja keinoista niiden välttämiseen. Kurssilla saimme ymmärrystä myös näihin.”

Nyt Alfamella on pohdinnassa muidenkin ylimmän johdon henkilöiden osallistuminen YJK-koulutukseen. Tämä tehostaisi sisäistä vuoropuhelua kasvun ja toiminnan metodeista.

Millaisella rytmillä ja vauhdilla kv-markkinoita kannattaa avata?

Mikko Erikkilä
Mikko Erikkilä

Mikko Erikkilällä on aikaisempaa kokemusta kansainvälisten toimintojen johtamisesta useissa eri maissa. Koulutukseen hän hakeutui henkilökohtaisesta mielenkiinnosta kansainvälistä kasvua ja sen metodiikkaa kohtaan. Hän oli tyytyväinen koulutuksen. ”Ohjelma antoi työvälineet kansainvälisen kasvun johtamiseen. Myös sen millaisella rytmillä ja vauhdilla kv-markkinoita kannattaa avata. Suosittelen ohjelmaa hyvänä käynnistysalustana kasvulle.”

Mikon ja Juhon kaltaisesti kaikki YJK:hon osallistuneet kokivat saaneensa välitöntä hyötyä koulutuksesta, vaikka YJK:n ensisijaisena tavoitteena oli valmistaa osallistujia kehittää toimintaansa pitkällä aikajänteellä. Ohjelmaan osallistujista kaikki suosittelevat sitä.

Syksyn Ylimmän Johdon Kansainvälistymisohjelma toteutetaan 10.10. – 8.11. Lisätietoja kouluttajista ja ilmoittautumisesta löydät www.punda.fi/fi/yjk/. Voit myös soittaa Tero Fonsen +358 40 7447413.

Käymällä kurssin säästyt monelta yllätykseltä ja olet valmiimpi astumaan Ruotsinkin markkinoille.

Aiheeseen liittyvät artikkelit