Uutiset

FINSVEn markkinabarometri 2021

FINSVEn markkinabarometri 2021

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin markkinabarometrissa tutkittiin markkinoiden tilannetta ja uskoa tulevaisuuteen. Joulukuun alussa kauppakamarin jäsenille ja sidosryhmille lähetetyn kyselyn tavoitteena oli kuvata suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten mielikuvaa Suomen ja Ruotsin markkinoiden tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.  

Kysely rakentui maiden väliseen vertailuun, jonka aiheena olivat haasteet sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja näkymät. Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja vastaajat saivat antaa tarkentavia kommentteja avoimissa kysymyksissä.

Mikä on näkemyksesi markkinoiden tilanteesta Ruotsissa ja Suomessa tällä hetkellä?

Mikä on näkemyksesi markkinoiden tilanteesta Ruotsissa ja Suomessa tällä hetkellä?
Mikä on näkemyksesi markkinoiden tilanteesta Ruotsissa ja Suomessa tällä hetkellä?

Mikä on näkemyksesi markkinoiden tilanteesta Ruotsissa ja Suomessa tulevaisuudessa?

Mikä on näkemyksesi markkinoiden tilanteesta Ruotsissa ja Suomessa tulevaisuudessa?
Mikä on näkemyksesi markkinoiden tilanteesta Ruotsissa ja Suomessa tulevaisuudessa?

Ensimmäiset taulukot kuvaavat vastanneiden näkemystä markkinoiden tilanteesta nyt ja tulevaisuudessa. Kuvista selviää, että näkemys Ruotsin markkinoista on positiivisempi Suomen markkinoihin verrattuna sekä nykytilannetta, että tulevaisuutta arvioitaessa. Melkein 90 prosenttia vastanneista pitää Ruotsin markkinatilannetta melko hyvänä tai erittäin hyvänä, vastaavan luvun ollessa vajaat 65 prosenttia Suomen markkinatilannetta arvioitaessa. Näkemys tulavaisuuden tilanteesta seuraa samaa mallia.

Mitkä ovat suurimmat haasteet Ruotsin markkinoilla?

Mitkä ovat suurimmat haasteet Ruotsin markkinoilla?
Mitkä ovat suurimmat haasteet Ruotsin markkinoilla?

Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan, mitkä ovat suurimmat haasteet molempien maiden markkinoilla. Ruotsin markkinoilla kovaa kilpailua pidettiin selvästi suurimpana haasteena. Vastaajat kertoivat myös kokemistaan haasteista, joista yleisimmiksi koettiin vaikeudet löytää päteviä työntekijöitä sekä muut rekrytointiin liittyvät asiat.

Mitkä ovat suurimmat haasteet Suomen markkinoilla?

Mitkä ovat suurimmat haasteet Suomen markkinoilla?
Mitkä ovat suurimmat haasteet Suomen markkinoilla?

Myös Suomessa kova kilpailu koettiin haastavaksi. Voidaan todeta, että maan taloudellinen tilanne koetaan vastanneiden kesken huomattavasti suurempana haasteena Suomessa Ruotsiin verrattuna, mikä kuvastaa vastanneiden näkymää maiden markkinatilanteesta. Lisäksi avoimien vastausten joukossa covid-19-pandemiaan liittyviä haasteita sekä poliittisten päätöksentekijöiden tehottomuutta (etenkin covid-19-kysymyksiin liittyen) kommentoidaan Suomen osalta huomattavasti yleisemmin kuin Ruotsin.

Miten arvioit covid-19-pandemian ja mahdollisten matkustusrajoitusten vaikuttavan yrityksesi toimintaan?

Miten arvioit covid-19-pandemian ja mahdollisten matkustusrajoitusten vaikuttavan yrityksesi toimintaan?
Miten arvioit covid-19-pandemian ja mahdollisten matkustusrajoitusten vaikuttavan yrityksesi toimintaan?

Vastanneista selvä enemmistö sanoo covid-19-tilanteen jossakin määrin vaikuttaneen heihin. Vastanneet ovat ahkerasti kommentoineet pandemian vaikutuksia avoimessa vastauskentässä ja kommenteista käy ilmi epäselvien määräysten ja epävarman tulevaisuuden tuoma turhautuneisuus. Kommenteissa kerrotaan kuitenkin myös myynnin lisääntymisestä, työtehtävien tehostumisesta ja kustannusten vähenemisestä pandemian suorana seurauksena. Monet kommentoijat suhtautuvat viranomaisiin ja poliitikkoihin epäilevästi ja peräänkuuluttavat molemmilta tahoilta selvempää ohjeistusta ja parempaa viestintää.

Vastanneiden määrä: 111. Mikäli sinulla on kysyttävää FINSVE-barometrista tai sen sisällöstä, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen: info@finsve.com.

Aiheeseen liittyvät artikkelit