Uutiskirjeet

Suomen ja Ruotsin markkinoiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sijoittajien näkökulmasta

Kamilla Engström
Suomen ja Ruotsin markkinoiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sijoittajien näkökulmasta

Suomi ja Ruotsi ovat kaksi naapurimaata, joilla on yhteinen tausta ja joiden kanssakäyminen elinkeinoelämän, politiikan ja talouden alueilla on vilkasta. Historiallisesti katsottuna ruotsalaiset ovat sijoittaneet kauemmin kuin suomalaiset, ja myös sijoitusmarkkinalla on Ruotsissa pidemmät juuret. Tässä kauppakamarin jäsen Nordnet näkee suuria mahdollisuuksia kokemusten vaihtoon ja skaalautuvuuteen Ruotsin ja Suomen välillä.

”Suuri molempiin markkinoihin vaikuttava ero on Suomen liittyminen euroon vuonna 2002, minkä jälkeen Euroopan keskuspankki on Suomen Pankin sijaan vastannut Suomen käyttämän valuutan vakaudesta ja ostovoimasta", sanoo Suvi Tuppurainen, Nordnetin Suomen maajohtaja.

”Suomalaisilla on ruotsalaisiin verrattuna vähemmän rahavaroja ja he maksavat vielä lisäksi korkeampia veroja kuin ruotsalaiset. Kuitenkin nykyään säästäminen on Suomessakin enemmän asenne- kuin kustannuskysymys. Sekä Suomen että Ruotsin pörssien yhtiöt painottuvat teollisuuteen. Siinä missä valtaosa Ruotsin pörssiyrityksistä on vientiyrityksiä, Suomen valttikortti on teknologia- ja metsäyhtiöt”, Tuppurainen tarkentaa.

Vaikuttaako vaihtokurssi säästämiseen ja miten?

”Kulunut vuosi on koetellut pohjoismaisia yksityissijoittajia rajuna laukkaavan inflaation takia. Euron vahva kurssi verrattuna Ruotsin kruunun heikkoon kurssiin on hyödyttänyt Suomessa asuvia ruotsalaisia. Toisaalta Ruotsissa asuvat suomalaiset eivät ole hyötyneet kurssivaihtelusta. Kruunun heikko kurssi vaikuttaa ruotsalaisiin siten, että matkustaminen on kalliimpaa. Samaan aikaan myös ulkomaisiin osakkeisiin ja rahastoihin sijoittaminen kallistuu", toteaa Martin Ringberg, Nordnetin Ruotsin maajohtaja.

”Jos sijoittaja käy kauppaa euroissa, sijoittaminen ruotsalaisiin omaisuusluokkiin voi kuitenkin olla kannattavaa, kun Ruotsin kruunu on heikko. Tilanne toisaalta taas hyödyttää Ruotsin vientiteollisuutta, mikä voi olla suomalaisten eduksi. Ruotsin kruunun heikkeneminen vaikuttaa eri sektoreihin Suomessa ja Ruotsissa eri tavalla. Siinä missä valuuttakurssin muutokset vaikuttavat molempiin maihin, myös erilaiset verotusjärjestelmät vaikuttavat kokonaisuuteen."

Miltä näyttävät sijoitusmahdollisuudet pörssimarkkinoilla?

Kullakin markkinalla on omat erityispiirteensä ja painotuksensa. Ruotsin markkinoilla on esimerkiksi suuri määrä listautuneita pienyhtiöitä, jotka voivat olla mielenkiintoisia suomalaiselle sijoittajalle.

”Nordnetillä on sijoitusalustana vahva asema palvellessaan ruotsalaisia asiakkaita, jotka sijoittavat suomalaisiin osakkeisiin, sillä Nordnet on liittynyt Suomessa verottajan julkiseen säilyttäjärekisteriin. Suomen ja Ruotsin välisen verosopimuksen ansiosta Ruotsin Nordnetin asiakkaiden ei tarvitse maksaa kaksinkertaisia veroja Suomi-yhtiöistä saamistaan osingoista jatkossakaan”, Tuppurainen huomauttaa.

”Ero on merkittävä. Jos ruotsalainen sijoittaja omistaa suomalaisia osakkeita jonkin toisen ruotsalaisen pankin kautta, on suuri riski, että osingot verotetaan 35 %:n ulkomaisen lähdeveron mukaan, vaikka Suomen ja Ruotsin välisen verosopimuksen mukaan osingoista tulisi periä vain 15 % veroa. Nordnetin asiakkaat saavat verosta suoraan alennuksen, ja heiltä verotetaan siten vain 15 % ulkomaista lähdeveroa”, jatkaa Tuppurainen.

”Se on erityisen tärkeää, koska monet suuryritykset, joita ruotsalaiset asiakkaat luulevat ruotsalaisiksi, ovat itse asiassa suomalaisia. Esimerkiksi Nordea, joka on suosittu sekä ruotsalaisten, että suomalaisten sijoittajien keskuudessa. Monet ruotsalaiset luulevat osakkeen olevan ruotsalainen”, Martin Ringberg toteaa.

Kuinka sijoittajien tarpeisiin vastataan kaksilla markkinoilla?

Pohjoismaat kattavana pankkina Nordnet pystyy tarjoamaan sekä ruotsalaisille että suomalaisille saman, molemmat maat kattavan, asiakaskokemuksen molemmissa maissa.

”Suomen Nordnetin kaksikielisen verkkopalvelun ansiosta myös ruotsalaiset voivat käyttää Nordnetiä ruotsiksi Suomessa. Meille on tärkeää palvella asiakkaitamme jokaisessa Pohjoismaassa, jossa meillä on liiketoimintaa. Haluamme luoda jokaiselle mahdollisuuden säästää vaivattomasti ja kustannustehokkaasti, ja tuoda heille sijoitusinspiraatiota. Tässäkin esimerkissä näkyy Nordnetin missio demokratisoida säästämistä ja sijoittamista”, sanoo Suvi Tuppurainen.

Muita tärkeitä palveluja, jotka helpottavat sijoituksia?

”Tavoitteemme on olla pohjoismaisen sijoittajan ykkösvalinta. Tehdäksemme tavoitteesta totta keskitymme jatkossakin innovaatioihin ja markkinan haastamiseen. Meille asiakkaidemme hyvä käyttäjäkokemus on erityisen tärkeää. Myös skaalautuvuus on liiketoiminnallemme keskeinen menestystekijä, sillä meillä on toimintaa neljällä markkinalla Pohjoismaissa”, Martin Ringberg selittää.

”Kuluneen syksyn aikana toimme Suomen markkinalle täysin digitaalisen sijoitusvakuutuksen, Nordnet Sijoitusvakuutuksen, joka täytti markkinalla olleen aukon. Olemme saaneet tuotteesta valtavasti hyvää palautetta. Lanseerasimme kuluneen syksyn aikana myös uuden koko maailmaan sijoittavan indeksirahaston, Nordnet Maailma Indeksi 125:n”, Tuppurainen lisää.

”Vuoden viimeinen kvartaali tietää aina kiireistä aikaa. Teemme kovasti töitä myös muutoin vuoden ympäri parantaaksemme verkkopalveluamme ja sovellustamme, jotta voimme täyttää asiakkaidemme tarpeet ja tarjota maailmanluokan asiakaskokemuksen.”

Ringberg on erityisen ylpeä Nordnetin sosiaalisesta verkostosta, Sharevillestä, jossa käyttäjät voivat jakaa sijoitussalkkunsa muiden sijoittajien kanssa.

”Shareville tulee näkyville tulevaisuudessa vielä enemmän, kun se liitetään lähemmäksi ydinliiketoimintaamme. Lanseerasimme hiljattain Ruotsin markkinalle 'pääse alkuun' -tarjouksen, jossa maksamme Ruotsin pörssiin sijoittaneille takaisin kaikki rahasto- ja välityspalkkiot 50 000 kruunuun asti. Voit lukea kampanjasta lisää Ruotsin Nordnetin sivulta", Ringberg mietiskelee.

Fakta Nordnet

Nordnetillä on toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, jossa kaikki pohjoismaiset toiminnot, kuten teknologia, tuotekehitys ja hallinto sijaitsevat. Tukholmassa sijaitsevat myös Ruotsin markkinoiden asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaatiot. Oslossa, Kööpenhaminassa ja Helsingissä paikalliskonttorit vastaavat kyseisen maan asiakaspalvelusta, myynnistä ja markkinoinnista.

Lue lisää Nordnetin kotisivulta

Aiheeseen liittyvät artikkelit