Uutiskirjeet

Maksun saaminen molemmin puolin Pohjanlahtea

Maksun saaminen molemmin puolin Pohjanlahtea

Monelle yrittäjälle on tuttu ikävä tilanne, kun asiakkaan maksu on myöhässä. Vaikeina taloudellisina aikoina on tärkeää tietää, mitä voi ja kannattaa tehdä, jotteivat ongelmat kasva liian suuriksi. Tilanne mutkistuu entisestään, kun liiketoimintaa harjoitetaan toisessa maassa.

Suomen ja Ruotsin välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta erojakin löytyy. Helpottaaksemme näiden erojen selvittämistä, ovat Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin jäsenyritykset Inkasso Marginalen ja OK Perintä laatineet listan viidestä asiasta, jotka on hyvä ottaa huomioon.

1. Muistutus

Ruotsissa on yleistä lähettää muistutus, kun laskua ei ole maksettu ajallaan. Tätä ei ole kuitenkaan säädetty laissa. Koska muistutusten lähettäminen on vapaaehtoista Ruotsissa, sitä koskien ei ole säädelty mitään aikarajoja. Suomessa säännöt edellyttävät muistutuksen lähettämistä. Muistutus lähetetään kuluttajalle aikaisintaan 14 päivää saatavan eräännyttyä. Sen jälkeen velallisella on 14 päivää aikaa maksaa saatava ennen asian siirtämistä perintään.

2. Vapaaehtoinen perintä

Suomessa pyritään aluksi tavoittamaan velallinen kirjeiden, tekstiviestien ja puheluiden avulla vapaaehtoisen maksusuunnitelman luomiseksi. Jos vapaaehtoista sopimusta velallisen kanssa ei onnistuta saamaan, joudutaan asiasta lähettämään haaste käräjäoikeuteen.

Ruotsissa yleinen käytäntö on siirtää asia Kruununvoudille ulosottoon, ellei velallinen maksa saamaansa perintävaatimusta vähintään kahdeksan päivän kuluessa. Ruotsissa saatavien käsittelystä vastaa siis ensisijaisesti viranomainen. Ruotsissa ei ole ollut tapana olla yhteydessä asiakkaaseen sinä aikana, kun hänellä on aikaa maksaa velkansa, vaikka takaisinmaksusuunnitelma on voinutkin olla jo voimassa.

Ruotsin tietosuojaviranomainen on ohjeistanut, että velalliseen saa olla suullisesti yhteydessä ainoastaan velallisen itsensä aloitteesta velan ollessa avoimena. Ohjeistuksen tarkoituksena on estää velallista altistumasta kohtuuttomalle määrälle yhteydenottoja perintäyhtiöltä.

3. Oikeudelliset toimenpiteet

Jos velallinen ei maksa velkaansa, joudutaan aloittamaan oikeudelliset toimet. Suomessa tämä tapahtuu nostamalla kanne käräjäoikeudessa. Jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa, ratkaistaan riita käräjäoikeuden käsittelyssä.

Ruotsissa käytetään niin kutsuttua summaarista prosessia, jossa ulosottomies toimittaa velan tiedoksiannon velalliselle. Jos velallinen on saanut tiedon eikä kiistä maksuvelvollisuutta, saatava vahvistetaan automaattisesti. Asia muuttuu riitaiseksi ainoastaan, jos velallinen kiistää asian, jolloin käräjäoikeus ratkaisee asian.

4. Ulosmittaus

Kun saatavaan on muodostunut käräjäoikeuden ratkaisu, voidaan siihen hakea ulosmittausta. Ulosottoviranomainen tekee ulosmittauksen saadakseen velkaan suorituksia velalliselta. Suomessa Ulosottolaitos vastaa tästä toimenpiteestä, ja sen kustannus on 5, 10 tai 20 euroa riippuen ulosmittauksen laajuudesta.

Ulosottolaitos perii myös 1,45 prosentin palkkion siitä summasta, jonka he saavat perittyä. Jos selvitys osoittaa, että velallisella ei ole omaisuutta, asia palautetaan takaisin velkojalle. Perintätoimistot yleensä seuraavat velallisen taloudellista tilannetta ja tarkistavat edellytykset uuden selvityksen tekemiselle.

Ruotsissa ulosmittauksen vuosimaksu on 600 kruunua, ja asia säilyy Kruununvoudin hoidossa säännöllisen omaisuustutkimuksen ja ulosmittaustoimenpiteiden osalta, ellei velkoja sitä peruuta. Perintätoimiston on seurattava asiaa ja päätettävä vuosittain, pitääkö asia peruuttaa vai ei. Kruununvouti ei peri provisiota työstään, vaan kiinteäsuuruisia ulosottokuluja, joita se ulosmittaa ensisijaisesti velallisen tuloista ja omaisuudesta.

5. Kustannukset

On tärkeää tietää, että perintään liittyvissä kustannuksissa on merkittäviä, maiden välisiä eroja. Erot koskevat sekä laissa säädettyjä perintäpalkkioita että viranomaisten perimiä maksuja. Ruotsissa perinnän kustannukset muodostuvat hiukan yksinkertaisemmin kuin Suomessa, jossa kustannukset muodostuvat saatavan suuruuden ja käytettävien perintätoimien mukaan.

Tarvittaessa saat apua perintään

Jos tarvitset apua erääntyneiden velkojen kanssa, kannattaa kääntyä perintätoimiston puoleen. Heillä on tärkeä rooli auttaa sinua löytämään ratkaisuja, joiden avulla saat maksamatta jääneet velat maksuun. Perintäyritysten tapa hoitaa tätä vastuuta on tärkeää, erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Siksi sinun on voitava luottaa valitsemaasi perintäkumppaniin ja oltava varma siitä, että asiaa käsitellään ammattitaitoisesti ja kunnioittavasti.

Lisätietoa tämän artikkelin takana olevista yrityksistä

Inkasso Marginalen

Inkasso Marginalen perustettiin vuonna 1979, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa sekä paikallistoimistot Hudiksvallissa ja Boråsissa. Yritys on yksi kansainvälisen verkoston ECA, European Collectors Association. perustajista.

OK Perintä

OK Perintä Oy on tarjonnut luotonhallintapalveluja yrityksille Suomessa vuodesta 1991 lähtien. Yritys toimii Helsingissä, Tampereella ja Vaasassa. Yritys on kuulunut B2 Impact ASA -konserniin vuodesta 2012.

Aiheeseen liittyvät artikkelit