Uutiset

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa kiinnostaa yhä useampia

Tage Eriksson
Suomen ja Ruotsin välinen kauppa kiinnostaa yhä useampia

Muuttunut geopoliittinen tilanne on lisännyt suomalaisten yritysten kiinnostusta kääntyä länteen päin. Ruotsalaiset yritykset ovat puolestaan uteliaita siitä, mitä itäisellä naapurilla on tarjota. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari toteutti suuren markkinatutkimusen vuoden vaihteessa 2023/2024.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin suuri markkinatutkimus, joka toteutettiin vuoden vaihteessa 2023/2024 ValueClinicin avulla osoittaa, että Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin palvelut ovat tärkeitä yrityksille, jotka aikovat kehittää suomalais-ruotsalaista kaupankäyntiään. Tavaroiden ja palvelujen kaupan kasvattamiselle on olemassa suurta potentiaalia. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna kauppakamari on kehittynyt yhä tärkeämmäksi toimijaksi pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat neuvonantoa ja tukea viennin aloittamiseen tai kasvattamiseen. Lataa tutkimus kokonaisuudessaan täältä (pdf)

Optimismia markkinoilla

Kaikkiaan nettikyselyyn vastasi 372 yritystä, 222 Suomesta ja 150 Ruotsista. Niistä 294 oli pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat Suomalais-ruotsalaiselle kauppakamarille tärkeä kohderyhmä kaupan kasvattamiseen nähden.

Kuva naapurimaan vientimarkkinoista oli yleisesti nähden positiivisempi sekä Suomen, että Ruotsin jäsenillä ei-jäseniin verrattuna. Mainiona porkkanana yrityksille, jotka haluavat panostaa uusille markkinoille, luulisi toimivan tieto siitä, että markkinoille jo etabloituneet yritykset kokevat tilanteen optimistisemmin kuin ne, jotka eivät ole vielä käynnistäneet vastaavaa toimintaa. Kokonaiset 59 % suomalaisista jäsenyrityksistä ja 34 % ruotsalaisista aikoo lisätä toimintaansa.

Jäsenet tyytyväisiä kontakteihin ja tapahtumiin

Mitä kauppakamarin rooliin ja palvelutarjontaan tulee, on tyytyväisyys kauppakamarin tarjoamaan verkostoon hyvin suurta. Yli puolet yrityksistä on tyytyväisiä kontakteihin ja kauppakamarin järjestämiin tapahtumiin. Myös asiantuntijapalvelut ja mahdollisuudet uusien kauppakumppaneiden hankkimiseen saavat korkean arvosanan. Kehittämisen varaa on sen sijaan naapurimaan markkinoista kertovassa tiedottamisessa, vaikka 40 % jäsenistä kokee kehityksen positiiviseksi. 

Ilahduttavaa on, että jäsenistä 83 % kokee yhteistyön kauppakamarin kanssa toimivan hyvin tai erittäin hyvin. Suurin osa jäsenistä on sitä mieltä, että kontaktit ja palvelut kehittyvät positiiviseen suuntaan. Tämä inspiroi meitä jatkamaan toimintamme kehittämistä.

Kauppakamari tärkeä kumppani

Tutkimuksesta selviää myös, että kauppakamarilla on potentiaalia kehittää rooliaan kumppanina viennin edistämisessä. Noin 60 % jäsenistä ja melkein puolet ei-jäsenistä pitää kauppakamaria tärkeänä kumppanina, jos haluaa menestyä Suomen ja Ruotsin välisessä kaupassa. Noin 30 % yrityksistä, jotka eivät aikaisemmin ole tehneet yhteistyötä kauppakamarin kanssa, uskoo yhteistyön lisääntyvän.

Markkinatutkimuksen lopputuloksen voidaan sanoa osoittavan, että kauppakamari on onnistunut hyvin kontaktien luonnissa ja verkoston rakentamisessa. Yritykset arvostavat myös kauppakamarin pitkään kokemukseen perustuvaa neuvontaa ja asiantuntemusta. Tietoisuus kauppakamarista on kuitenkin edelleen alhaista yrityksissä, jotka eivät ole aktivoituneet suomalais-ruotsalaiseen kaupankäyntiin, mutta tulemme jatkossa tehostamaan tiedotustoimintaamme tavoittaaksemme heidät.

Lataa tutkimus kokonaisuudessaan täältä (pdf).

Aiheeseen liittyvät artikkelit