Uutiset

Ruotsi suunnittelee isoja liikenneinvestointeja

Patrik Lindfors
Ruotsi suunnittelee isoja liikenneinvestointeja

Ruotsi panostaa merkittäviä summia tie- ja rataverkoston kehittämiseen. Investoinneissa painotetaan elinkeinoelämän tarpeita ja ilmastotavoitteita. Tavoitteena on päästöjen alentaminen ja kuljetusten tehostaminen eri alueiden välillä.

Julkisen liikenneinfran kehittämiseen ja ylläpitoon ohjataan hallituksen ehdotuksen mukaan noin 80 miljardia euroa vuosina 2022–2033. Vajaa puolet summasta käytetään Ruotsin tie- ja rataverkoston ylläpitoon ja kunnostamiseen. Loppuosa ohjataan liikennejärjestelmän kehittämiseen, jossa suurimmat investoinnit tehdään raideliikenteeseen.

Ruotsin eri alueita on tarkoitus yhdistää toisiinsa isoilla raidehankkeilla, joissa suurnopeusjunilla on keskeinen rooli. Tavoitteena on kuljetusten siirtäminen enenevissä määrin kumipyöriltä raide- ja laivaliikenteeseen. Kaiken perustana on riittävän kattava ja luotettava runkoverkko, johon alueelliset raiteet ja muut kuljetusmuodot yhdistetään.

Liikenneinfran ylläpidossa kiinnitetään erityistä huomiota ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin, jotta korjaustarve vähenisi pidemmällä aikavälillä. Suunnittelussa pyritään ennakoimaan ilmastonmuutosten vaikutuksia tie- ja rataverkoston kuntoon sekä elinkaareen. Samalla pyritään tehostamaan kustannusten hallintaa ja parantamaan hankkeiden läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta. Kokonaisuuteen kuuluu myös digitalisaation edistäminen kaikissa liikennemuodoissa.

Merkittävä osa raideinvestoinneista kohdistuu Norrbottenin alueelle Pohjois-Ruotsiin, jonka yhteyksiä etelään parannetaan Norrbotnia-radan laajentamisella. Alueen talous ja työllisyys oli aikaisemmin Ruotsin heikoimpia, mutta viime vuosien aikana Norrbotteniin on virrannut sekä investointeja että työvoimaa.

Norrbotten kuuluu rakennemuutoksen voittajiin, sillä aueelle tehdään esimerkiksi isoja investointeja päästöttömään terästuotantoon. Suurinta kiinnostusta on herättänyt SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteinen Hybrit-hanke. Investoinnit raideliikenteeseen on edellytys Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeille ja alueen talouskasvulle.

Liikennehankkeet rahoitetaan ensisijaisesti julkisilla budjettivaroilla ja EU:n myöntämällä Verkkojen Eurooppa -rahoituksella. Yrityksille tarjotaan todennäköisesti mahdollisuuksia osallistua rahoitukseen. Mittavien investointien taustalla on Ruotsin vahva julkinen talous ja pieni valtionvelka.

Kuva: norrbotniabanan.se / Patrick Degerman

Aiheeseen liittyvät artikkelit