Uutiset

Göteborg yhdistää perusteollisuuden ja korkeaan osaamiseen perustuvat palvelut

Patrik Lindfors
Göteborg yhdistää perusteollisuuden ja korkeaan osaamiseen perustuvat palvelut

Ruotsi on yksi eniten tutkimus- ja kehittämistoimintaan (t&k) investoivista maista. Useat eniten tutkimukseen panostavista yrityksistä sijaitsevat Göteborgissa, missä perusteollisuuden ja tietointensiivisten palveluiden vuorovaikutus toimii kasvun moottorina.

Göteborgilla on pitkään ollut vahva perusteollisuus, johon kuuluu kansainvälisesti toimivia suuria yrityksiä muun muassa ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa. Viime vuosikymmenen aikana tietointensiiviset palvelut ovat nousseet yhä tärkeämpään rooliin. Kehityksen taustalla on yritysten pitkään jatkuneet investoinnit edistyksellisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, mikä on vahvistanut yritysten kilpailukykyä ja edellytyksiä t&k-panostusten ylläpitämiseen.

"Perusteollisuuden symbioosi tietointensiivisten palvelujen kanssa vahvistaa kasvua koko alueella", sanoo Business Region Göteborgin vanhempi analyytikko Peter Warda.

Göteborgin alueen yritysten osuus on noin kolmannes Ruotsin yksityisistä t&k-investoinneista. Alueen suurimpia yrityksiä ovat ajoneuvovalmistajat Volvo Group ja Volvo Cars, lääkeyhtiö AstraZeneca, energiayhtiö Preem, konepajayhtiö SKF, verkkoyhtiö Ericsson ja varustamokonserni Stena.

Göteborgissa tehdään lähivuosina useita suuria investointeja, muun muassa Tranzero Initiative, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä Göteborgin satamassa. Toinen hanke on Gothenburg Green City Zone, joka toimii kokeilualustana fossiilivapaalle rahtiliikenteelle kaupunkiympäristössä. Lisäksi Volvo Cars rakentaa yhdessä Northvoltin kanssa akkutehtaan ja Heart Aerospace tehtaan sähkölentokoneiden tuotantoa varten.

Göteborgin autoteollisuudessa on meneillään suuri teollinen murros, jossa tuotekehityksen ja tuotannon painopiste siirtyy polttomoottoreista sähköajoneuvoihin. Volvo Carsilla on laaja valikoima sähköautoja, ja Volvo Groupilla on laajamittaista testaustoimintaa sähköisten raskaiden ajoneuvojen kehittämiseksi. Volvon sähkökuorma-autoilla kuljetetaan muun muassa rautamalmia Kaunis Ironin Kaunisvaaran kaivoksesta.

Göteborgissa on vahvan sähköisen liikenteen osaamisen lisäksi useita syväteknologian start-up-yrityksiä, jotka kehittävät innovaatioihin ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvia tuotteita ja palveluita. Alueella on myös vahva life science -klusteri, johon kuuluvat AstraZenecan lisäksi Essity ja Bico. Life science -klusterin odotetaan vahvistuvan edelleen Mölndalin GoCo Health Innovation Cityn kasvun myötä.

Osaamisvaltaisten alojen voimakkaan kasvun seurauksena Göteborgin yrityksillä on suuri tarve ammattitaitoiselle työvoimalle. Suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet osallistua alihankkijoina alueella toteutettaviin projekteihin ja investointeihin.

Ruotsi on sijalla neljä OECD:n tilastossa, jossa verrataan maiden T&K-investointeja suhteessa BKT:hen. Israel, Etelä-Korea ja Taiwan ovat listan kärjessä. Suomi on sijalla 11 Tanskan jälkeen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit