Sijaispalvelulla kansainvälisille markkinoille

Sijaispalvelulla kansainvälisille markkinoille

​Hakeeko yrityksesi säännöllisesti sijaisia? Tai oletko itse kiinnostunut sijaisuuksista? Temployer.se, joka Suomessa tunnetaan nimellä Sijaiset.fi, on sosiaalija terveysalalle suunnattu nettipalvelu, jossa työntekijät ja työnantajat voivat sopia reaaliajassa sijaisuuksiin liittyvistä asioista. Paljon kiinnostusta herättänyt palvelu aloitti Suomalaisruotsalaisen kauppakamarin tukemana Ruotsin markkinoiden valloittamisen viime kesänä.

Suomessa toimiva Sijaiset.fi –palvelu lähtee valloittamaan maailmaa nimellä Temployer. Palvelu on helppokäyttöinen selainpohjainen järjestelmä, joka mahdollistaa sijaisten ja työnantajien välisen kohtaamisen sekä sijaisuuksiin liittyvien asioiden hoitamisen.
– Palvelussamme työnantajat voivat kerätä itselleen merkittävän määrän sijaistyöntekijäehdokkaita ja hoitaa vuorojen tarjoamisen ja täyttämisen täysin automatisoituna. Emme ole henkilöstönvuokrauspalvelu vaan tarjoamme vaihtoehdon hoitaa sijaisten hankinnan nykypäivän välineillä itsenäisesti. Palvelu on suunnattu tällä hetkellä sosiaalija terveysalalle, selittää Markus Itkonen, palvelun kehittäneen Temployer Oy:n toimitusjohtaja.

FINSVEn avulla Ruotsin markkinoille

Kansainvälistyminen alkoi siitä että Temployer alkoi tehdä omaa markkinakartoitusta. Aika nopeasti kävi ilmi, että tässä tarvittiin asiantuntevaa apua.
– Löysimme useita toimijoita, mutta lopulta käynnistimme markkinatutkimushankkeen Suomalaisruotsalaisen kauppakamarin kanssa.
Markkinakartoitushanke käynnistettiin viime vuoden kesäkuussa. Hankkeessa selvitettiin muun muassa taustatietoja, kilpailijoita ja markkinapotentiaalia internetpalvelulle Ruotsin sotemarkkinoilla. Markkinatutkimushankkeen lisäksi kauppakamarin tehtäväksi jäi löytää Temployerille ja sen palvelulle tärkeitä kontakteja ja sidosryhmiä.
– Ensimmäiset tapaamiset pidettiin sitten marraskuussa. Tärkeintä oli löytää potentiaalisia pilottiasiakkaita, joiden kanssa yhteistyössä voisimme muokata palvelusta Ruotsin sotealan erityispiirteet sisältävä palvelu, Itkonen toteaa. Pilottiasiakas myös löytyi. Finsk Hemtjänst, jonka aktiivista otetta Markus Itkonen kiittää siitä, että palvelu on tällä hetkellä toiminnassa Ruotsin markkinoilla. Siitä sitten lähti kivi rullaamaan.
– Olemme solmineet nyt syksyllä ensimmäisen merkittävän asiakassopimuksen ja toinen on työn alla. Potentiaali jo pelkästään Tukholman alueella on merkittävä ja aloitimme palvelun aktiivisen myynnin Ruotsissa nyt marraskuussa. Myyntiä hoitaa äskettäin palkattu Nina Nordlund Tukholmassa.


Ruotsi ponnahduslautana ulkomaille

Ruotsin markkinoilta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää, kun Temployerpalvelua lähdetään kansainvälistämään muualle Eurooppaan.
– Palvelumme on herättänyt kiinnostusta kansainvälisillä markkinoilla, joten tulevaisuus näyttää hyvin mielenkiintoiselta. Seuraava vuosi tulee näyttelemään merkittävää roolia yrityksen kansainvälisen kasvun kannalta, johon myös olemme valmiita panostamaan, Itkonen kertoo. Ratkaisevaksi asiantuntevan avun valinnassa muodostui Itkosen mukaan Suomalaisruotsalaisen kauppakamarin vahva läsnäolo Tukholman alueella sekä konsultti Anne Masalinin asiantunteva ote sotemarkkinaan.
– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä kauppakamarilta saamaamme palveluun. Kommunikointi heidän kanssaan on ollut helppoa ja he ovat olleet joustavia yhteistyömme aikana. Tulemme myös tulevaisuudessa käyttämään mahdollisuuksiemme mukaan heidän apuaan Ruotsissa.


Temployer Oy kehittää kansainvälisille markkinoille suunnattuja henkilöstön hankintaa, ohjausta ja toimintaa tehostavia ratkaisuja. Yritys tuo markkinoille uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaitten henkilöstöhankintaan liittyviin haasteisiin. Kaikki ratkaisut vastaavat tarkkaan asiakasrajapinnassa testattuihin asiakastarpeisiin. Yritys on perustettu Oulussa keväällä 2012.

Aiheeseen liittyvät artikkelit