Ruotsissa yritys hakee kotitalousvähennyksen verottajalta

Patrik Lindfors
Ruotsissa yritys hakee kotitalousvähennyksen verottajalta

Kuten Suomessa, myös Ruotsissa kotitaloudet ovat oikeutettuja verovähennyksiin omassa kodissaan tai loma-asunnossa tehdyistä palveluista ja korjauksista. Suomalaiset yritykset voivat tarjota kotitalousvähennyskelpoisia palveluita Ruotsissa. Suomen ja Ruotsin vähennysjärjestelmissä on kuitenkin tiettyjä perustavanlaatuisia eroja, joihin kannattaa perehtyä etukäteen.

Suomessa kotitalousvähennykseksi kutsuttu veroetu on jaettu Ruotsissa kahteen erilliseen kokonaisuuteen, joita kutsutaan rot- ja rut-vähennyksiksi. Rot-vähennys koskee oman kodin peruskorjauksia ja muita remontteja, kun taas rut-vähennyksen piiriin kuuluu mm. kotitalous- ja hoitotyö.

Suurin ero Suomeen verrattuna on se, että työn suorittava yritys tekee palautushakemuksen veroviranomaiselle. Vähennys vähennetään asiakkaan maksamasta laskusta ja yritys hakee vähennyksen veroviranomaiselta, joka Ruotsissa on Skatteverket.

Suomalaiset yritykset voivat tehdä rot- ja rut-verovähennykseen oikeuttavia töitä Ruotsissa. Vähennysten käsittely sujuu helpommin ja sujuvammin, jos yritys on rekisteröitynyt Ruotsin verovirastoon ja on hyväksytty yritysverotukseen (F-skatt). Vaihtoehtona on asiamiehen käyttäminen Ruotsissa tai digitaalisen hakemuksen jättäminen Skatteverketille.

Rot- ja rut-vähennyksiä voi hakea yhteensä 75 000 kruunua henkilöä ja vuotta kohti. Rut-vähennyksen maksimisumma on sama, eli 75 000 kruunua, kun taas rot-vähennystä voi hakea enintään 50 000 kruunua. Kuten Suomessakin, vain työkustannukset voidaan vähentää. Materiaalikulut, matkakulut ja esimerkiksi asennetut koneet jäävät vähennyksen ulkopuolelle.

Ruotsissa rut-vähennyksen, kuten siivouspalveluiden, työvoimakustannuksista voidaan vähentää enintään 50 prosenttia. Esimerkiksi remontteihin liittyvän rot-vähennyksen työvoimakustannuksista voidaan vähentää enintään 30 prosenttia. Rot-vähennyksen edellytyksenä on, että asiakas omistaa talon tai asunnon, jossa työ suoritetaan. Tämän vähennyksen osalta on tiettyjä eroja talojen ja omistusasuntojen välillä.

Ruotsin verovirasto suosittelee, että rot- ja rut-palveluita suorittavat yritykset huomioivat muutamia asioita ennen työn aloittamista. Kirjallisen sopimuksen tekemisen lisäksi on järkevää tarkistaa, että asunto täyttää vähennykseen liittyvät vaatimukset ja että asiakkaalla on oikeus koko sopimuksessa mainittuun vähennykseen.

Työn suorittanut yritys voi hakea palautusta Ruotsin veroviranomaiselta Skatteverketiltä, kun työ on suoritettu ja asiakas on maksanut laskun. Yrityksen tulee lähettää hakemus Skatteverketille viimeistään työn suorittamista seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Siksi on tärkeää varmistaa, että asiakas maksaa laskun ajallaan.

Alla on esimerkkejä rot- ja rut-vähennyksiin oikeutettavista töistä ja palveluista (tietyin rajoituksin):

Rot-vähennys:

  • Kodin korjaukset
  • Sähkötyöt
  • Lisäeristyksen asentaminen
  • Asunnon laajentaminen
  • Kodinkoneiden asennus remontin yhteydessä

Rut-vähennys:

  • Siivouspalvelut
  • Muuttopalvelut
  • Puutarhanhoito
  • Kodinkoneiden huolto
  • Lumityöt
Aiheeseen liittyvät artikkelit