Uutiset

Kauppakamarin mentorointiohjelma avaa ovia

Tua Takasu
Kauppakamarin mentorointiohjelma avaa ovia

”Kun kohtaan määrätietoisia nuoria, jotka omaksuvat Pohjoismaisen identiteetin ja luovat uusia kontakteja maiden rajojen yli, ilahdun suuresti”, sanoo Tua Takasu, joka vastaa Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin mentorointiohjelmasta.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin mentorointiohjelma toteutetaan tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tämän vuoden ohjelmaan osallistuu, kuten aikaisempinakin vuosina, yhteensä noin 40 mentoria ja aktoria sekä Ruotsista että Suomesta. Ohjelman aikana osallistujat eivät tapaa ainostaan pareittain, vaan koko ryhmä kutsutaan muun muassa työpajoihin ja seminaareihin tukemaan toisiaan mentorointiprosessissa sekä luomaan kontakteja tulevaisuutta varten. Tapaamisten teema keskittyy johtamiseen ja erityisesti itsensä johtamiseen.

- Kauppakamarin mentori-aktori -parien joukossa on todellisia menestystarinoita ja on mahtavaa kuulla, miten aktori on mentoroinnin aikana merkittävästi vahvistanut itsetuntoaan ja rohkeasti ottanut mentorinsa avulla isompia askelia urallaan. Joissakin tapauksissa on myös mentori löytänyt uralleen uuden suunnan. Parhaimmillaan mentorointi on molemmille hyödyksi, sanoo Tua Takasu.

Johtajuus keskiössä

Johtajuudelle asetetaan nyky-yhteiskunnassa erityisen korkeita vaatimuksia työympäristön ja työntekijöiden tarpeiden muuttuessa jatkuvasti. Työntekijöille, jotka yhä suuremmassa määrin toimivat digitaalisessa ympäristössä, tarjoaa yksilöllinen johtajuus mahdollisuuksia. Samalla se vaatii johtajalta enemmän.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin mentorointiohjelma keskittyy, paitsi johtajuuskysymyksiin, myös nuorten henkiseen kehitykseen ja nopeampaan etenemiseen urallaan. Suurin muutos aikaansaadaan mentorin ja aktorin kahdenkeskisissä tapaamisissa, joissa aktori kehittää itseään mentorinsa tuella. Käsiteltävät teemat vaihtelevat suuresti itsekehityksestä työmarkkinoilla navigointiin. Tekemissämme tutkimuksissa aikaisempien vuosien mentorointiohjelmiemme jälkeen ovat aktorit kertoneet saaneensa arvokkaita kontakteja mentorien kautta ja monissa tapauksissa jopa löytäneensä uusia työmahdollisuuksia Ruotsista ja Suomesta.

Mentori-aktori -parit hyvin sovitettuja

Marcus Sandell
Marcus Sandell toimii ohjelmassa mentorina jo kolmatta vuotta.

Marcus Sandell yrityksestä Birn + Partners toimii mentorina Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin mentorointiohjelmassa jo kolmatta vuotta. Hän haluaa jakaa kokemuksensa ja tarjota apua, jota hän mielellään itse olisi hyödyntänyt nuorena mutta jota ei silloin ollut tarjolla. Hän kertoo hyötyneensä itse myös paljon keskusteluista aktorien kanssa ja mainitsee jokaisen mentorointiprosessin olleen hyvin yksilöllinen. 

- Mentoroinnissani otan huomioon aktorin tarpeet ja persoonallisuuden enkä seuraa mitään tiettyä käsikirjoitusta, kertoo Marcus Sandell, jolla on takanaan kolme hyvin erilaista mutta onnistunutta mentorointiprosessia Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin ohjelmassa.

Ohjelma saa paljon kiitosta hyvin sovitettujen mentori-aktori -pariensa ansiosta. 

- Panostamme toki paljon parien sovittamiseen, mutta kun asiaan paneutuu hieman syvemmin huomaa, että osallistujilla on paljon yhteistä, sanoo Tua Takasu ja lisää, että kaikki osapuolet ovat mukana kehittymässä ja avustamassa toisiaan, joten edellytykset ovat jo aluksikin erinomaiset. On inspiroivaa nähdä, kuinka paljon sitoutumista ja positiivista energiaa tässä ohjelmassa syntyy. Toisen auttaminen menestykseen tuo elämään paljon hyvää, jatkaa Tua Takasu.

Tavoitteena on lisätä integraatiota Suomen ja Ruotsin välillä

Ohjelman yleisenä tavoitteena on lisätä integraatiota Suomen ja Ruotsin välillä. Käytännössä tämä on mahdollista suurelta osin yksilötasolla. Henkilöt, joilla on jalansija molemmin puolin Itämerta, toimivat eräänlaisena liimana maiden välillä ja ohjelman mentorit ovat mahtavia esimerkkejä todellisista motivaattoreista, jotka sitovat yhteisöjämme entistä vahvemmin yhteen. Ohjelman mentoreista suurin osa on työskennellyt molemmissa maissa ja he toimivat yhtä sujuvasti niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Se, että nuoret näkevät työmahdollisuuksia myös naapurimaassa, rikastuttaa yhteistä elinkeinoelämää.

- Ruotsin työmarkkinoille on mahdollista hakeutua heikoillakin ruotsin kielen taidoilla. Ruotsissa on enemmän mahdollisuuksia, ja takaisin Suomeen palatessaan aktorilla on mukanaan erittäin hyödyllisiä kokemuksia ja osaamista, sanoo mentori Marcus Sandell.

Leo Brandels
Leo Brandels on mentorointiohjelmassa aktorina.

Ilahduttavaa on myös nähdä, että yhä useammat nuoret valitsevat opiskelu- ja työpaikakseen Suomen. Tämä kehitys näkyy myös Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin mentorointiohjelmassa, jossa mukana on lisääntyvä määrä osallistujia Ruotsista.

Ruotsissa syntynyt ja kasvanut Leo Brandels on valinnut suorittaa kandidaatin tutkintonsa Hanken:issa Helsingissä. Hän toteaa, etteivät ruotsalaiset usein tule edes ajatelleeksi Suomea vaihtoehtona. Ruotsissa ei yleisesti tiedetä, että Suomessa voi suorittaa opintonsa ruotsin kielellä. Itse hän sai tietää mahdollisuudesta lukiessaan kauppakamarin liitteen ruotsalaisessa Dagens Industri -talouslehdessä.

- On hienoa voida tulla toiseen maahan mutta silti tuntea olonsa kotoisaksi, hän sanoo, ja kertoo myös yllättyneensä siitä, kuinka vahvasti ruotsalainen kulttuuriperintö on säilynyt Suomessa. Hän toteaa Suomalais-ruotsalaisella kauppakamarilla olevan tärkeä rooli maiden välisten yhteyksien säilyttäjänä ja vahvistajana sekä tietoisuuden levittäjänä liike-elämän mahdollisuuksista kummassakin maassa.

- Mentorin tuki antaa nuorille mahdollisuuden henkiseen kasvuun, parhaiden kykyjensä löytämiseen ja uusien mahdollisuuksien näkemiseen. Mentorointiohjelman ja sen tuomien hyvien sivuvaikutusten kautta rakennamme siltoja maiden välille, rikastamme liike-elämäämme ja kasvatamme seuraavalle sukupolvelle pohjoismaisen identiteetin, lisää Tua Takasu.

Ohjelmalla on paljon yhteistyökumppaneita ja sitä tukevat Svenska kulturfonden, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto sekä Tre Smeder, jotka tuellaan edistävät ohjelman pitkäaikaista kehittämistä.

- Olemme huomanneet, että mitä kauemmin mentorointiohjelma saa toimia ja vaikuttaa ja mitä useampi pääsee siihen osallistumaan, sitä eksponentiaalisesti suurempi on sen vaikutus, summaa Tua Takasu.

Aiheeseen liittyvät artikkelit