Asiakaskäynnit antoivat Wasencolle jalansijan Ruotsin markkinoilta

Asiakaskäynnit antoivat Wasencolle jalansijan Ruotsin markkinoilta

Wasencon kiinteistökohtainen jäteveden lämmöntalteenottoratkaisu pienentää asuinkerrostalojen lämmitysenergian tarvetta kierrättämällä jäteveden lämpöä takaisin kiinteistön käyttöön. Wasencon mullistava Ecowec-hybridivaihdin ei vaadi jäteveden puhdistamista tai erottelua. Yhdistettynä lämpöpumppuun sitä voidaan käyttää myös kiinteistön jäähdytykseen.​ Suomessa asuinkäytössä olevista kiinteistöistä viemäröidään jätevesien muodossa energiaa yhteensä noin 7,1 TWh/v.

Energiansäästö ja lämmön talteenotto on hyvin ajankohtainen kysymys myös Ruotsissa. Siksi Wasenco pyysi Suomalais-ruotsalaiselta kauppakamarilta apua tunnistaa tärkeät asiakasryhmät ja tavoittaa avainhenkilöitä Ruotsin markkinoilla.


- FINSVE järjesti meille kahdeksan eri tapaamista potentiaalisten asiakkaiden – Ruotsin suurimpien asumis- ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Asiakaskäynnit olivat hyvin avaavia ja ymmärsimme, että Ruotsissa ajatellaan ympäristöarvoja, kustannustehokkuutta ja elinkaariasioita toisin kuin Suomessa. Näkemyksemme mukaan Ruotsissa rakentamisessa ja kiinteistöhallinnassa arvostetaan vielä enemmän ympäristöarvoja, energiatehokkuutta ja elinkaarihankintoja kuin Suomessa.


Suosittelemme lämpimästi FINSVEn palveluita – tapaamiset oikeiden yritysten ja henkilöiden kanssa oli meille merkittävä markkina-avaus ja nyt lähdemme myös hakemaan Ruotsiin vastuuhenkilöä FINSVEn verkoston kautta.


Jouni Helppolainen
Toimitusjohtaja
Wasenco Oy

Aiheeseen liittyvät artikkelit