Menneet tapahtumat

Motivation och hur våra motiv påverkar samarbetet

För att andra ska förstå dig och du andra, hjälper det om ni har kunskap om varandras inre behov och motiv. Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om Reiss Motivationsprofil, RMP. Vid seminariet presenteras en empiriskt framtagen metod, Dr. Reiss Motivationsprofil, RMP och input från forskning kring det. Förståelse om sina egna och andras motiv förbättrar bl.a. relationer, samarbete, engagemang och förtroende. RMP kan användas vid individ- och grupputveckling, team building, etc. RMP hjälper också att förstå hur individer bättre kan integrera privatliv och arbetsliv, genom att se var individen hämtar kraft och hur hen jobbar effektivt. Mer information om RMP, v.v. läs på hemsida: http://www.rmp-nordic.com Smörgåsar, kaffe/te och juice serveras. Anmälan senast 30 maj. Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.
Aiheeseen liittyvät artikkelit