Uutiskirjeet

Start-up yhtiö Doconomy on kehittänyt laskurin kaikkien tuotteiden hiilimerkintään!

Start-up yhtiö Doconomy on kehittänyt laskurin kaikkien tuotteiden hiilimerkintään!

Doconomy kehittää digitaalisia työkaluja ja palveluja kulutuksen ilmastovaikutuksen ymmärtämisen lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Nyt Doconomy tarjoaa tuotteille, tavaramerkeille ja tuottajille uuden työkalun, joka mahdollistaa yksittäisten tuotteiden nopeat ja luotettavat hiilidioksidipäästölaskelmat ja valistuneempia kulutusvalintoja arkeen.

The 2030 Calculator on omiaan lisäämään avoimuutta tarjoamalla tuotetason johdonmukaiset hiililaskelmat. Kun tuottajat ja kuluttajat ymmärtävät tuotteiden hiilijalanjäljen, he voivat osallistua päästöjen vähentämiseen 50 % vuoteen 2030 mennessä. Avoimuuden lisääntyessä kuluttajien on helpompi vertailla myös tuotteiden hiilijalanjälkeä, ei vain niiden laatua ja hintaa.

"Toivomme tämän lisäävän ymmärrystä ja muuttavan kuluttajakäyttäytymistä”, sanoo Johan Pihl, Doconomyn innovaatiovastaava.

Hiilijalanjäljen laskeminen tuotteille on ollut vaikeaa ja kallista. Tavallisen elinkaariarvioinnin (LCA, Life Cycle Assessment) tekeminen yhdelle tuotteelle kestää viikkoja. Se koituu esteeksi erityisesti pk-yrityksille, jotka mielellään haluavat toimia vastuullisemmin ja avoimemmin. The 2030 Calculator laskee kustannuksitta tuloksen muutamassa minuutissa. Sen avulla yritysten on helppo avoimesti tuoda esille jopa yksittäisten tuotteiden hiilijalanjälki, ja näin mahdollistaa asiakkaidensa valistuneet valinnat.

"The 2030 Calculator on tervetullut tuote. On hienoa edelleen nähdä innovaatiovoiman ytimessä olevan ilmastotietoisuuden, se vahvistaa uskoani siihen, että maailma vielä voi voittaa tämän taistelun," sanoo Patricia Espinosa, Executive Secretary of UN Climate Change.

The 2030 Calculatorin ensimmäinen beetaversio, joka hyödyntää yli 300 parametrin dataa, on optimoitu muotialalle, mutta sen avulla on mahdollista laskea myös muiden alojen ja tuotteiden hiilijalanjälki. Suunnitteilla on myös versioita ruokaa ja juomaa, kalusteita ja kulutuselektroniikkaa varten. Laskuri on ilmainen käyttää, ja laskelman avulla kuluttaja voi nähdä tuotteen hiilijalanjäljen ennen ostopäätöstä.

Doconomy tuo palvelun markkinoille osana maailmanlaajuista työtään YK-kumppanina (UNFCCC), jonka tarkoituksena on ilmastovaikutuskouluttaminen. Laskuri on myös osa Doconomyn Planet Loyalty -konseptia, jonka tarkoituksena on lisätä avoimuutta edistämällä tuotteiden hiilimerkintää tietoisen kulutuksen standardina. The 2030 Calculator on kehitetty ja varmennettu yhteistyössä johtavien kestävyys-, data- ja ilmastovaikutusasiantuntijoiden kanssa, kuten 2050 Consulting ja Ernest & Young (EY).

Palvelun ei ole tarkoitus korvata perinteistä elinkaariarviota, mutta riippumattoman kolmannen osapuolen testitulokset osoittavat laskentatyökalun olevan erittäin tarkka, ja näin ollen se lisää luotettavien laskelmien yleistä saatavuutta.

"Elinkeinoelämän täytyy ottaa ratkaiseva rooli ilmastoasioissa”, sanoo Kristina Kloberdanz, Mastercardin kestävyysjohtaja. "Me keskitymme luomaan tuotteita, palveluja, kumppanuuksia ja kokemustenvaihtoa, jonka avulla ihmiset voivat pienentää hiilijalanjälkeään. Nähdäksemme ei ole vain kyse kunkin ihmisen ilmastovaikutuksen kompensoimisesta, vaan myös parempien valintojen mahdollistamisesta planeettamme hyväksi."

Tämän tuotteen avulla, The 2030 Calculator, https://www.2030calculator.com... , Doconomy kannustaa yrityksiä ja laitoksia laskemaan hiilijalanjälkensä, jakamaan näitä tietoja ja tekemään yhteistyötä, jotta voimme yhdessä luoda kaikkein tarkimman ilmaisen tuotteiden hiilijalanjälkilaskurin.

Videografiikka näyttää, miten laskuri toimii, 45 sek. englanniksi:

Video, "Ruotsalaiset tavaramerkit testaavat, miten se toimii", 01:55 min. englanniksi:

Menetelmä ja datan lähteet

The 2030 Calculator perustuu hiilipäästödatan tietokantaan, jonka avulla voi mitata ja nähdä tuotantokaari raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen. Työkalu mittaa tuotannossa käytettyjen materiaalien päästöt (tuotteen osien ja materiaalien kokonaispaino), tuotannon keskimääräisen energiankäytön (tuotekategorian, maan ja energiankulutuksen mukaan) sekä kuljetuspäästöt (huomioiden tuotteen kokonaispaino, etäisyys ja käytetty kuljetusväline toimittajan, tuotantolaitoksen ja jakelukeskuksen välillä).

Laskurin käyttämät materiaalin päästötekijät on otettu avoimista, varmennetuista kolmannen osapuolen datalähteistä, joihin kuuluvat ICE (The Inventory of Carbon & Energy by University of Bath), IVL Svenska miljöinstitutet (Ruotsin ympäristötutkimuslaitos) ja DEFRA (Iso-Britannian energia-, elintarvike- ja maaseutuasioiden hallitusosasto). Euroopan maiden energiadata on saatu AIB:ltä (Association of Issuing Bodies) ja Euroopan ulkopuolisten maiden data IEA:lta (International Energy Agency). Kuljetusvälimatkat lasketaan Google Maps Places API:n avulla, käyttäen NTM:n päästötekijöitä (Network for Transport Measures). Dataan on laskettu mukaan sekä CO2- että (GWP- normalisoituja) CO2e-arvoja, ja lopullinen hiilijalanjälki ilmaistaan muodossa kg CO2e.

Doconomy

Ruotsissa vuonna 2018 perustettu Doconomy tarjoaa digitaalisia ratkaisuja hiilijalanjäljen jäljittämiseen ja mittaamiseen. Doconomyn palvelu, verkkopankkisovellus DO, käsittelee säästöjä ja edistää kestävää kulutusta. DO -sovellus käyttää Åland Indexin mukaan laskettua dataa, joka ainutlaatuisen Trucost -kumppanuuden kautta kattaa 99 % maailmanlaajuisesta markkina-arvosta (Trucost on osa S&P Globalia). Doconomyn yhteistyö YK:n kanssa (UNFCCC) tavoitteena opettaa ja innostaa ihmisiä ilmastotoimien puolesta edesauttaa innovatiivisten ihmisen hiilijalanjäljen mittaamiseen käytettävien työkalujen kehittämistä. Doconomy käyttää innovaatioita, dataa ja muotoilua edistääkseen kuluttajakäyttäytymisen muutosta mahdollistamalla valistuneempia valintoja ja sitä kautta vastuullista kulutusta. The 2030 Calculator on innovaatiohanke avoimuuden ja vastuun lisäämiseksi. Doconomy on luonut sen läheisessä yhteistyössä palvelumuotoiluyhtiö FARMin kanssa.

https://www.2030calculator.com...
https://planetloyalty.com/

Lisätietoja:

Mathias Wikström,
CEO
mathias.wikstrom@doconomy.com
+46 70 815 32 03

Vuonna 2018 perustettu Doconomy AB on sekä fintech-startup että filosofia siitä, miten ihmiset voivat käyttää rahojaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Doconomyn visio on kestävän elämäntyylin mahdollistaminen kaikille, tarjoamalla yksinkertaisia pankkipalveluja, jotka voivat muuttaa käyttäytymistä, käsitellä säästöjä sekä innostaa muutokseen, joka johtaa kestävään kuluttamiseen. Doconomy käyttää Ålandsbankenin kehittämää Åland Indexiä, jonka avulla voi seurata jokaisen maksutapahtuman vaikutusta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit