Menneet tapahtumat

Glöm motivation, satsa mera på din volitio!

Glöm motivation, satsa mera på din volitio!
Snabba förändringar och slimmade resurser i organisationen utmanar ledarskapet kulturellt, organisatoriskt och individuellt. Hur håller du fokus på det väsentliga och får energin att räcka till? Seminariet handlar om hur du kan leda och utveckla volitio, verkställandeförmåga, på individ- och organisationsnivå. Med internationell forskning och egna erfarenheter som grund belyser vi hur du genom att leda insiktsfullt kan stärka en verkställandeförmögen organisation – långsiktigt och hållbart. FRÅGESTÄLLNINGAR: • För att åstadkomma resultat krävs engagemang i målen för fokuserad energianvändning. Men hur ser det ut i verkligheten? En tankeställare från internationell forskning. • Led från motivation till långsiktigt verkställande, volitio; insikt om vad som styr hur vi utnyttjar alla våra egna resurser samt yttre faktorer för att skapa rätt resultat. • Läs av folk och fånga upp situationen i din organisation. Genom insiktsfullt självledarskap och självreglering. • Hur ser du till att förnya din energi för hälsosamt hållbart ledarskap?
Aiheeseen liittyvät artikkelit