Uutiskirjeet

FINSVE-barometri 2020

Martin von Pfaler
FINSVE-barometri 2020

Kyselyn keskeinen tarkoitus oli kerätä näkemyksiä markkinatilanteesta Suomessa ja Ruotsissa, kuvata tulevaisuuden näkymiä ja selvittää, miten covid-19 pandemia on vaikuttanut yritysten toimintaan.

Keskeiset temaattiset kokonaisuudet:

•Näkemys markkinatilanteesta (tällä hetkellä ja tulevaisuudessa)
•Mahdolliset suunnitelmat sekä Ruotsin että Suomen markkinoilla
•Covid-19-pandemian aikana käyttöönotettujen toimenpiteiden arviointia
•Covid-19-pandemian vaikutusten arviointia

Tulokset

Ruotsin markkinatilanne koetaan Suomen tilannetta paremmaksi.

Oman yrityksen tilanne nähdään paremmaksi kuin markkinoiden tilanne.

Suurenna kuvaa

Tulevaisuudennäkymät Suomen markkinoilla ovat selvästi heikommat kuin Ruotsissa.

Oman yrityksen pärjäämiseen uskotaan kuitenkin molemmissa maissa vahvemmin kuin markkinatilanteeseen yleensä.

Suurenna kuvaa

Pääkonttorin sijainnilla on merkitystä. Suurempi osa yrityksistä, joiden pääkonttori sijaitsee muualla kuin Suomessa tai Ruotsissa, ilmoittaa toimintojen vähentämisestä Suomessa ja Ruotsissa.

Suurenna kuvaa

Positiivisempaa on, että 40 ja 44 prosenttia yrityksistä suunnittelee viennin tai toiminnan kasvattamista Ruotsissa sekä Suomessa. Vain 6-7 prosenttia suunnittelee yrityksen toiminnan vähentämistä.

Suurenna kuvaa

Neljä viidestä yrityksestä kokee matkustusrajoitusten vaikuttaneen toimintaan.

Rajoitukset ovat haitanneet suuria yrityksiä enemmän kuin pieniä.

Suurenna kuvaa

Pandemialla on myös ollut suuri vaikutus projekteihin. Kaksi kolmesta yrityksestä ilmoittaa projektien lykkääntyneen ja melkein puolet kertoo projektien peruuntuneen.

Suurenna kuvaa

Vaikutus sekä potentiaalisiin että olemassa oleviin asiakkuuksiin on ollut hyvin negatiivinen.

Vajaa puolet vastaajista ilmoittaa potentiaalisten asiakkaiden määrän pienentyneen ja kolme viidestä kertoo olemassa olevien asiakkaiden vähentyneen.

Suurenna kuvaa

Millä tavoin matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan? Viidesosa vastaajista raportoi yrityksen viennin supistuneen.

Suurenna kuvaa

Lopuksi vertaillaan maiden korona-strategioita elinkeinoelämän näkökulmasta. Ruotsin malli saa vastanneilta selvästi enemmän tukea.

Suurenna kuvaa

Kyselyyn vastasi 252 yritystä (163 Suomesta, 66 Ruotsista ja 19 muista maista).

Yrityksistä yhteensä 136 oli Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin jäseniä.

Barometrin kuva: Adrian Scottow


Aiheeseen liittyvät artikkelit