Uutiskirjeet

"Elinkeinoelämän on osallistuttava keskusteluun"

Patrik Lindfors
"Elinkeinoelämän on osallistuttava keskusteluun"

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin perinteinen kevätlounas kokosi 20.3.2019 Tukholman Grand Hôteliin noin 220 elinkeinoelämän edustajaa Suomesta ja Ruotsista. Kevätlounaan puhujana oli Dagens Industrin päätoimittaja Peter Fellman. Hän kertoi havainnoistaan ja näkemyksistään otsikolla ”USA kääntyy sisäänpäin ja EU on pirstaloitunut. Onko aika vahvistaa pohjoismaisia markkinoita?” Fellman palasi viime vuoden elokuussa Dagens Industrin päätoimittajaksi toimittuaan kaksi vuotta lehden kirjeenvaihtajana Yhdysvalloissa.

Fellman totesi, että vuoden 2016 presidentinvaaleissa monelle amerikkalaiselle valinta Hillary Clintonin ja Donald Trumpin välillä oli suuri moraalinen ongelma. Fellmanin mukaan Trumpin voiton selittää se, että liian suuri osa valitsijoista ei olisi missään olosuhteissa halunnut Valkoiseen taloon uutta Clintonia. Sinä aikana, kun Bill Clinton oli presidenttinä, skandaaleja oli liian monta.

Vuonna 2016 moni ei voinut käsittää, ettei niin isosta ja menestyvästä maasta kuin Yhdysvallat löydy muita ehdokkaita kuin Clinton ja Trump. Tilanne ei näytä kovin erilaiselta ensi vuoden presidentinvaalien alla.

”Veteraanipoliitikko Joe Biden on ainoa, jolla on realistiset mahdollisuudet voittaa Trump. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että Trump tulee valituksi”, Fellman totesi.

Teemat, joiden varaan Donald Trump on rakentanut vaalikampanjansa ja presidenttiytensä, ovat poliittisesti taitavasti valittuja, mutta Fellmanin mukaan ne eivät ole niitä kysymyksiä, jotka ratkaisevat Yhdysvaltojen tulevaisuuden. Digitalisaatio ja robotisaatio tarjoavat amerikkalaiselle yhteiskunnalle enemmän mahdollisuuksia ja jännitteitä kuin maahanmuutto, valtapeli Washingtonissa ja Yhdysvaltojen rooli maailmanpoliisina ja rahoittajana.

SUOMI JA RUOTSI TEKNOLOGIAN EDELLÄKÄVIJÖINÄ

Teknologian kehityksen kärjessä on jo pitkään ollut ja on tietysti edelleen Yhdysvallat. Moni Aasian maa on ottanut teknologian kehityksessä valtavia edistysaskelia ja haastaa joillakin aloilla Yhdysvaltojen hallitsevaa asemaa. Eurooppa sitä vastoin on Fellmanin mukaan jäänyt jälkeen.

”Nyt on käynnissä kova maailmanlaajuinen kilpailu siitä, kuka voittaa kilpajuoksun 5G-verkon käyttöönotossa. Eurooppa kompuroi, mutta Suomella ja Ruotsilla on sellaisten yritysten kuin Ericsson ja Nokia ansiosta erittäin hyvät lähtöasetelmat. Tästä mahdollisuudesta meidän on otettava vaarin”, Fellman sanoi.

Peilisali
Yleisö kuunteli esitelmöitsijää Grand Hôtelin peilisalissa.

Myös politiikassa on meneillään maailmanlaajuinen valtakamppailu, kun Kiinalla ja muilla sen kaltaisilla mailla ei ole tahtoa kehittää demokratiaan perustuvaa yhteiskuntamallia. Sellaisissa yhteiskuntajärjestelmissä ihminen on yhteiskuntaa varten eikä päinvastoin. Fellmanin mielestä on hyvin tärkeää, että Pohjoismaat tekevät yhteistyötä ja pitävät itseään kansainvälisellä tasolla aktiivisesti esillä. Yhdessä maat ovat vahvoja mutta erikseen heikkoja.

”Kaikkein suurin virhe oli se, että onnistuimme löytämään yhtä monta tapaa suhtautua euroon kuin on Pohjoismaita", hän sanoi.

ELINKEINOELÄMÄN ON AIKA TULLA ESIIN

Peter Fellman totesi, että tulevat sukupolvet asettavat yrityksille aivan eri kysymyksiä kuin me nyt. Yrityksen toiminnan tarkasteleminen pelkästään voittonäkökulmasta on vanhentunut lähestymistapa. Vuonna 2030 kukaan ei ole kiinnostunut vuoden 2019 toisen kvartaalin liiketuloksesta.

Ennen muuta ilmastokysymys tulee olemaan paljon tärkeämpi asia. Sama koskee elinkeinoelämän vastuuta. Fellmania hämmästyttää se, että yritykset eivät juuri osallistu keskusteluun, vaikka niiden vaikutusvalta ja ‑mahdollisuudet lisääntyvät koko ajan.

”Rohkaisen elinkeinoelämää ottamaan osaa keskusteluun ja perustelemaan näkemyksiään esimerkiksi siitä, miten ilmastokysymys on ratkaistava. Taisteluun ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi myös yritysjohtajien on osallistuttava", Fellman sanoi.

Kuvat: Martin von Pfaler.


Aiheeseen liittyvät artikkelit